BRIEF
Lag et kommunikasjonskonsept der Tv2 Sumo fremstår troverdige på både internasjonalt og lokalt innhold, på fiction og non-fiction. 
INNSIKT

Andre strømmetjenester har kanskje noen bra enkelttitler og lover at de har noe for deg, mens Sumo har det store og varierte utvalget, og har mye for deg.
Løsning
Det er vanskelig å velge når utvalget er stort. En kampanje som trekker linjer mellom for mange valg i forskjellige livssituasjoner og for mye utvalg på Sumo. 
Samarbeidsprosjekt med  Junie Bohmann Christie (Tekst og skribent-student)

Andre prosjekter:

Back to Top